Vennekredsens Genbrugsbutik i Skærbæk
- tæt ved Nationalpark Vadehavet -

Personale

Personale

Alle opgaver i forbindelse med genbrugsbutikken udføres af frivillige, ulønnede personer.

Opgaverne består i bl.a. i indsamling og klargøring af de mange forskellige varer, som bliver leveret af eller afhentes hos kunderne. Disse opgaver udføres på skift af 5-10 personer. I butikken skal varerne udstilles, prismærkes og efterfølgende sælges til kunderne. Denne opgave udføres på skift af 20-25 personer.

Inden for de senere år er der kommet et nyt område til i form af dødsboer, hvor de efterladte indgår en aftale med Vennekredsens Genbrugsbutik om at tømme et hus efter f.eks. et dødsfald. Dvs. genbrugsbutikken kan beholde relevante genstande til brug i genbrugsbutikken, og skal samtidig sørge for fjernelse af alt andet, der ikke vurderes kan genbruges.

 
Vennekredsens Genbrugsbutik, Nørre Skærbækvej 1, 6780 Skærbæk, Tlf. 5329 1442