Vennekredsens Genbrugsbutik i Skærbæk
- tæt ved Nationalpark Vadehavet -
Til gavn og glæde
for vore ældre medborgere
på plejecentrene i Skærbæk


Butikkens Formål

BaggrundSkærbæk er beliggende mellem Ribe og Tønder, og i Skærbæk by ligger 2 plejecentre (Rosenvænget og Mosbølparken), som hver har en venneforening tilknyttet.

Disse 2 venneforeninger har gennem mange afholdt hver deres loppemarked, og hvor overskuddet er tilfaldet de 2 plejehjem. Der har dog været et stort arbejde forbundet med disse loppemarkeder i form af indsamling, opbevaring, transport, rengøring, returnering m.m.

Denne form for loppemarked er nu slut, da de 2 venneforeninger i foråret 2012 købte ejendommen Mellemgade 15 i Skærbæk (tidligere købmandsbutik), og ved frivillig arbejdskraft har indrettet ejendommen til en genbrugsbutik.

Her er der virkelig mulighed for at støtte det lokale initiativ og arbejde, da hele overskuddet fra butikken går til gavn og hjælp for beboerne på de 2 plejehjem i Skærbæk.

Adressen er i 2016 blevet udskiftet med den ”gamle” Fakta-butik på Nørre Skærbækvej 1. 
Vennekredsens Genbrugsbutik, Nørre Skærbækvej 1, 6780 Skærbæk, Tlf. 5329 1442